/  2
عنوان : بازدید ریاست بیمارستان گلستان از واحد توسعه تحقیقات بالینی به مناسبت هفته ی پژوهش
زير عنوان : هفته ی پژوهش
کد خبر : ۷۴۸۶۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ 
ساعت : ۹:۴۳:۵۵

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

به مناسبت هفته ی پژوهش ریاست محترم بیمارستان گلستان جناب آقای دکتر معزی به همراه تعدادی از مسولین بیمارستان از واحد توسعه تحقیقات بالینی بازدید کردند و روز پژوهش را تبریک گفتند.بازگشت           چاپ چاپ         
 

واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی گلستان

V5.1.0.0